Tulcon

Firma Tulcon S.A. przystąpiła do programu „Najwyższa Jakość Quality International” skierowanego do organizacji, mogących poszczycić się osiągnięciami na najwyższym, światowym poziomie.

Z przyjemnością informujemy, że zdobyliśmy tytuł Laureata oraz złote godło w kategorii QI Services – usługi najwyższej jakości w realizacji kompleksowych inwestycji w systemie  generalnego wykonawstwa.

Podstawą do przeprowadzenia analiz decydujących o wyłonieniu finalistów były oficjalne dane oraz opinia organizacji biznesowych i gospodarczych, instytucji certyfikujących oraz powołanych ekspertów.


Dodano: 23-10-2012

GRUPA SERWISOWA

Tel.
+48 609 609 210
Adres E-mail:
serwis@tulcon.pl

GENERALNY WYKONAWCA

Tel. centrala:
+48 62 732 35 35
Adres E-mail:
tulcon@tulcon.pl
traskostal

Znajdziesz nas także tutaj:

www.traskostal.pl