Tulcon

Spółkę budowlaną Tulcon Specstroi zarejestrowano w Czerepowcu, w obwodzie Wołogodzkim, na terytorium Rosji. Tulcon Specstroi jest spółką ze 100% kapitałem zagranicznym.

Tulcon Specstroi zajmuje się kompleksowym wykonaniem robót ogólnobudowlanych (budownictwo mieszkaniowe i ogólne). W spis wykonywanych przez nas robót wchodzą: roboty ziemne, polowe, roboty w zakresie montażu konstrukcji żelbetowych i konstrukcji stalowych roboty związane z układaniem sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i inne. Specjalizujemy się głównie w pracach związanych z konstrukcjami stalowymi.

Choć Tulcon Specstroi sp. z o.o. pojawił się na rynku budowlanym stosunkowo niedawno, zdążył zarekomendować się, jako doświadczony i godny zaufania partner dla inwestorów. Wśród znaczących obiektów, których wykonawcą była spółka Tulcon Specstroi wymienić trzeba: fabrykę konstrukcji stalowych w Jarosławiu; w 2009 r. prowadziliśmy prace budowlano-montażowe w zakresie montażu przeponowego/membranowego pokrycia dachowego wykonanego z materiałów rolkowych; w latach 2009-2011 występowaliśmy w roli wykonawcy dla firmy Bosch Rexroth S.A., wykonując roboty montażowe w Moskwie na obiekcie Teatr Bolshoy. 

Zgodnie z przepisami prawodawstwa rosyjskiego w 2010 r.Tulcon Specstroi stał się członkiem Stowarzyszenia Budowniczych Sankt-Petersburga, uzyskawszy dostęp do odpowiednich rodzajów robót – świadectwo №0968.01-2010-3528148321-С-003 z dnia 16 grudnia 2010 r.

GRUPA SERWISOWA

Tel.
+48 609 609 210
Adres E-mail:
serwis@tulcon.pl

GENERALNY WYKONAWCA

Tel. centrala:
+48 62 732 35 35
Adres E-mail:
tulcon@tulcon.pl
traskostal

Znajdziesz nas także tutaj:

www.traskostal.pl