Tulcon

Oddział firmy Tulcon S.A. w Rosji zarejestrowany 13 maja 2010 roku jest wyodrębnioną jednostką firmy Tulcon S.A. i ma na celu osiągnięcie zysku poprzez wykonywanie działalności gospodarczej na terytorium Federacji Rosyjskiej. 

Główne zakresy działalności Oddziału Tulcon S.A. w Rosji :

 ·   Generalne Wykonawstwo prac budowlanych w zakresie projektowania, prefabrykacji oraz wykonawstwa prac budowlanych  przy wszystkich inwestycjach związanych z budownictwem mieszkaniowym oraz przemysłowym.
·    Generalne Wykonawstwo przemysłowych konstrukcji stalowych, w zakresie projektowania, prefabrykacji oraz wznoszenia konstrukcji stalowych.
·    Wykonawstwo prac ogólno-budowlanych związanych z remontami, modernizacjami budownictwa mieszkaniowego oraz przemysłowego.
·    Montaż urządzeń i instalacji przemysłowych dla klientów z branż: wytwórstwa płyt wiórowych DSP i MDF, cukrownictwa, energetyki, transporterów liniowych, przemysłu ciężkiego itp.
·    Remonty i serwisowanie urządzeń przemysłowych dla w/w branż.
·    Inne rodzaje działalności gospodarczej określone w „Regulaminie Oddziału Tulcon S.A.”


 

GRUPA SERWISOWA

Tel.
+48 609 609 210
Adres E-mail:
serwis@tulcon.pl

GENERALNY WYKONAWCA

Tel. centrala:
+48 62 732 35 35
Adres E-mail:
tulcon@tulcon.pl
traskostal

Znajdziesz nas także tutaj:

www.traskostal.pl