Tulcon

Kontakt

TULCON S.A.
ul. Św. Mikołaja 61-62/6 
50-127 Wrocław 

e-mail: tulcon@tulcon.pl
NIP: 514-01-38-014

tel. centrala +48 62 732 35 35
tel. księgowość +48 519 519 488, +48 519 519 489,
                       +48 519 519 493
tel. kadry +48 519 519 497

tel. rekrutacja +48 519 519 497
fax +48 62 732 35 36

Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dnia 16.12.2003 za numerem KRS 0000183664.

Kapitał zakładowy Tulcon S.A. wynosi 3 240 000,00 PLN i został wpłacony w całości.

GRUPA SERWISOWA

Tel.
+48 609 609 210
Adres E-mail:
serwis@tulcon.pl

GENERALNY WYKONAWCA

Tel. centrala:
+48 62 732 35 35
Adres E-mail:
tulcon@tulcon.pl
traskostal

Znajdziesz nas także tutaj:

www.traskostal.pl