Tulcon

Zakres usług Tulcon S.A. obejmuje realizacje kompleksowych inwestycji w systemie generalnego wykonawstwa. Wykonujemy obiekty mieszkaniowe, użyteczności publicznej oraz przemysłowo -handlowe.

Umiejętność koordynacji jak największej ilości cykli technologicznych na jak najmniejszej powierzchni i w najkrótszym czasie – to nasz klucz do sukcesu. Zawsze staramy się w optymalny sposób minimalizować ryzyko zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności i maksymalnie skracać czas trwania budowy.

Zapewniamy kadrę menadżerską doskonale przygotowaną do zarządzania projektem - od początkowej idei do końcowego odbioru gotowego budynku. Nasi menadżerowie zarządzają całym procesem budowlanym, planują drobiazgowo realizacje, koordynują pracę podwykonawców i dostawców, dostarczają rozwiązań.

Wiemy, że zarządzanie projektami jest zagadnieniem bardzo złożonym i wymagającym od menedżerów nie tylko umiejętności interpersonalnych, ale również solidnego zaplecza intelektualnego i technicznego. Menadżerowie Tulcon S.A. mają do dyspozycji rozbudowaną bazę sprzętową, dzięki czemu jesteśmy w stanie błyskawicznie zorganizować się na terenie budowy.

Taka filozofia prowadzenia projektów, w połączeniu ze sprawnymi technologiami i doświadczeniem naszej kadry, dają w efekcie najkrótsze terminy wykonania przyjętych zadań.

Na uwagę zasługuje fakt, że wielu naszych inwestorów należy do grona stałych klientów. Zaproszenie do dalszej współpracy odbieramy jako dowód dotrzymywania składanych przez nas deklaracji oraz spełniania wymagań naszych klientów. Wysokie noty wystawiane w listach referencyjnych przez naszych inwestorów potwierdzają, że jesteśmy godnym zaufania partnerem biznesowym.

 

 

GRUPA SERWISOWA

Tel.
+48 609 609 210
Adres E-mail:
serwis@tulcon.pl

GENERALNY WYKONAWCA

Tel. centrala:
+48 62 732 35 35
Adres E-mail:
tulcon@tulcon.pl
traskostal

Znajdziesz nas także tutaj:

www.traskostal.pl